W rozstrzygniętym konkursie Best Paper doceniono 44 publikacje. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.  Nasz wydział odniósł ogromny sukces – mamy  największą liczbę laureatów. Wszystkim nagrodzonym

GRATULUJEMY !

Lista nagrodzonych publikacji:

Własnowolski Michał, Sadowski Michal, Plewczyński Dariusz [i in.]: 3D-GNOME 2.0: a three-dimensional genome modeling engine for predicting structural variation-driven alterations of chromatin spatial structure in the human genome, Nucleic Acids Research, 2020, vol. 48, nr W1, s.W170-W176. DOI:10.1093/nar/gkaa388

Siudem Grzegorz, Żogała-Siudem Barbara, Cena Anna, Gągolewski Marek: Three dimensions of scientific impact, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2020, vol. 117, nr 25, s.13896-13900. DOI:10.1073/pnas.2001064117

Nápoles Gonzalo, Jastrzębska Agnieszka, Mosquera Carlos, Vanhoof Koen, Homenda Władysław: Deterministic learning of hybrid Fuzzy Cognitive Maps and network reduction approaches, Neural Networks, 2020, vol. 124, s.258-268. DOI:10.1016/j.neunet.2020.01.019

Jaksztas Ludwik, Zinsmeister Michel : On the derivative of the Hausdorff dimension of the Julia sets for z2+cz2+c, cinRcinR at parabolic parameters with two petals, Advances in Mathematics, 2020, vol. 363, s.1-59. DOI:10.1016/j.aim.2020.106981

Homenda WładysławJastrzębska Agnieszka : Time Series Classification using Fuzzy Cognitive Maps, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2020, vol. 28, nr 7, s.1383 – 1394. DOI:10.1109/TFUZZ.2019.2917126

Cylwa Rafał, Kiełczewski Kornel, Machnik Marta, Oleksiewicz Urszula, Biecek Przemysław: KRAB ZNF explorer—the online tool for the exploration of the transcriptomic profiles of KRAB-ZNF factors in The Cancer Genome Atlas, Bioinformatics, 2020, vol. 36, nr 3, s.980-981. DOI:10.1093/bioinformatics/btz624

Craizer Marcos, Domitrz Wojciech, Rios Pedro de M. : Singular improper affine spheres from a given Lagrangian submanifold, Advances in Mathematics, 2020, vol. 374, s.1-33, Numer artykułu:107326. DOI:10.1016/j.aim.2020.107326

Cena Anna, Gągolewski Marek : Genie+OWA: Robustifying hierarchical clustering with OWA-based linkages, Information Sciences, 2020, vol. 520, s.324-336. DOI:10.1016/j.ins.2020.02.025