Wybierz Strona

Kształcenie

Informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz Regulamin przebywania w Gmachu Wydziału MiNI w czasie epidemii

Najnowsze wiadomości

Wyniki Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021

Do Konkursu prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021 na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW na kierunkach Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Computer Science zgłoszonych zostało 7 prac inżynierskich...

Badania

Nowe granty przyznane pracownikom Wydziału MiNI przez NCN, NCBiR i MNiSW

Konkursy w programie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" (IDUB)

Ogłoszenie o konkursie Rady Naukowej
Dyscypliny Matematyka na granty wewnętrzne

Lista World's TOP 2% Scientists

Współpraca

Ogłoszenie o konkursie na doktoranta z zakresu bioinformatyki w dyscyplinie informatyka techniczna

Announcement about the competition for a PhD student in the field of bioinformatics and computational genomics, the discipline of computer science