W konkursie organizowanym przez firmę BNY Mellon Science na najlepszą prace magisterską drugie miejsce zajął absolwent naszego Wydziału kierunku Matematyka Pan Mateusz Golatowski. Promotorem konkursowej pracy pt.: „Inflation market models” jest dr inż. Mariusz Niewęgłowski.

Pełna lista zwycięzców na stronie

Panu Mateuszowi i promotorowi pracy serdecznie gratulujemy!