Adres:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Sekretariat Dziekana:

pok. 17
tel.: 22 621-93-12 i 22 234-79-88
faks: 22 625-74-60
e-mail: sekretariat@mini.pw.edu.pl

Dziekanat, sprawy toku studiów:

e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl
pok. 027, tel: 22 234-59-22 (Matematyka, studia stacjonarne)
pok. 027, tel. 22 234-79-69 (Informatyka, Computer Science, Matematyka studia niestacjonarne)
pok. 033, tel: 22 234-59-24 (USOS)

Dziekanat, sprawy socjalne:

pok. 033, tel.: 22 234-59-21
e-mail: stypendia@mini.pw.edu.pl

Portiernia/ochrona:

tel.: 22 234-13-11