Kierownik projektu: dr Bartosz Wojciech Kołodziejek
Nazwa programu: SONATA; edycja 10
Nr umowy: 2015/19/D/ST1/03107
Data rozpoczęcia: 2016-06-22
Data zakończenia: 2018-06-21
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki