Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski
Nazwa programu: OPUS; edycja 2
Nr umowy: 2011/03/B/ST7/03649
Data rozpoczęcia: 2012-08-30
Data zakończenia: 2015-02-28
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki