Kierownik projektu: prof. dr hab. Krzysztof Zygmunt Chełmiński
Nazwa programu: OPUS; edycja 4
Nr umowy: 2012/07/B/ST1/03306
Data rozpoczęcia: 2013-07-05
Data zakończenia: 2016-11-04
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki