Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor PW
Nazwa programu: OPUS; edycja 11
Nr umowy: 2016/21/B/ST6/02176
Data rozpoczęcia: 2017-01-19
Data zakończenia: 2020-01-18
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki