Kierownik projektu: dr Kamil Szpojankowski
Nazwa programu: SONATA; edycja 12
Nr umowy: 2016/23/D/ST1/01077
Data rozpoczęcia: 2017-07-17
Data zakończenia: 2020-07-16
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki