Kierownik projektu: mgr inż. Łukasz Błaszczyk
Nazwa programu: PRELUDIUM; edycja 12
Nr umowy: 2016/23/N/ST7/00131
Data rozpoczęcia: 2017-06-01
Data zakończenia: 2019-06-30
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki