Kierownik projektu: dr hab. inż. Wojciech Domitrz, profesor PW
Nazwa programu: OPUS; edycja 6
Nr umowy: 2013/11/B/ST1/03080
Data rozpoczęcia: 2014-07-08
Data zakończenia: 2018-01-07
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki