Kierownik projektu: dr Piotr Michał Bies
Nazwa programu: PRELUDIUM; edycja 11
Nr umowy: 2016/21/N/ST1/01389
Data rozpoczęcia: 2017-03-21
Data zakończenia: 2019-03-20
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki