Kierownik projektu: dr inż. Marcin Jerzy Luckner
Nazwa programu: HORYZONT 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action, działania Marie Skłodowskiej-Curie)
Nr umowy: 688380
Data rozpoczęcia: 2015-12-01
Data zakończenia: 2018-11-30
Podmiot finansujący: Komisja Europejska