Kierownik projektu: dr hab. Michał Ziembowski, profesor PW
Nazwa programu: SONATA; edycja 5
Nr umowy: 2013/09/D/ST1/03669
Data rozpoczęcia: 2014-02-14
Data zakończenia: 2017-08-13
Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Nauki