Postępowania prowadzone przez Radę Naukową Dyscypliny Matematyka (wszczęte po 1.10.2019 r.)