Przewody prowadzone według ustawy obowiązującej od 2011 roku.

 

Informatyka

1. Agnieszka Jastrzębska

Streszczenie PL

Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (IBS PAN)

Recenzja prof. Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

2. Grzegorz Ostrek

Streszczenie

Recenzja prof. Leszka Chmielewskiego (SGGW)

Recenzja prof. Tomasza Zielińskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza)

3. Magdalena Patrycja Jasionowska

Streszczenie

Recenzja prof. Ewy Piętki (Politechnika Śląska)

Recenzja prof. Piotr Augustyniak(Akademia Górniczo-Hutnicza)

4. Michał Okulewicz

Streszczenie

Recenzja prof. Krzysztofa Krawca (Politechnika Poznańska)

Recenzja prof. Leszka Rutkowskiego (Politechnika Częstochowska)

5. Karol Walędzik

Streszczenie

Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (iBS PAN)

Recenzja prof. Romana Słowińskiego (Politechnika Poznańska)

6. Piotr Panasiuk

Streszczenie

Recenzja prof. Andrzeja W. Mitasa (Politechnika Śląska)

Recenzja dr hab. inż. Michała Chorasia (UTP w Bydgoszczy)

7. Maciej Bartoszuk

Streszczenie

Recenzja dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska)

Recenzja dr. hab. inż. Tomasza Góreckiego (Uniwersytet in. A.Mickiewicza)

8. Aleksander Cisłak

Streszczenie

Recenzja prof. dr hab. inż. Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Katarzyny Stąpor (Politechnika Śląska)

 

 

Matematyka

1. Piotr Bies

Streszczenie

Recenzja dr hab. Tomasza Cieślaka (IMPAN)

Recenzja dr hab. Anny Ochal (Uniwersytet Jagielloński)

2. Dariusz Socha

Streszczenie

Recenzja dr hab. Anny Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)

Recenzja dr hab. Mariusza Michty (Uniwersytet Zielonogórski)

3. Michał Gaczkowski

Streszczenie

Recenzja Prof. Tadeusza Iwańca (Syracuse University)

Recenzja Prof. Pawła Strzeleckiego (Uniwersytet Warszawski)

4. Tomasz Miller

Streszczenie

Recenzja prof. Jerzego Kijowskiego (CFT PAN)

Recenzja prof. Roberta Wolaka (UJ)

5. Adam Pytel

Streszczenie

Recenzja prof. Zbigniewa Palmowskiego (PWr)

Recenzja prof. Leszka Słomińskiego (UMK Toruń)

6. Marcin Świeca

Streszczenie

Recenzja prof. Włodzimierza Bryca (University of Cincinnati)

Recenzja dr. hab. Janusza Wysoczańskiego (UWr)

7. Konrad Kisiel

Streszczenie

Recenzja prof. Stanisława Migórskiego (UJ)

Recenzja prof. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy (UW)

8. Krzysztof Leśniewski

Streszczenie

Recenzja prof. Ryszarda Urbańskiego (UAM)

Recenzja prof. Marcina Studniarskiego (UŁ)

9. Tomasz Kostrzewa

Streszczenie

Recenzja prof. Agnieszki Kałamajskiej (UW)

Recenzja prof. Antoniego Pierzchalskiego (UŁ)