Przewody prowadzone według ustawy obowiązującej od 2011 roku.

 

Informatyka

1. Agnieszka Jastrzębska

Streszczenie PL
Streszczenie EN
Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (IBS PAN)
Recenzja prof. Ewy Skubalskiej-Rafajłowicz (Politechnika Wrocławska)

2. Grzegorz Ostrek

Streszczenie
Recenzja prof. Leszka Chmielewskiego (SGGW)
Recenzja prof. Tomasza Zielińskiego (Akademia Górniczo-Hutnicza)

3. Magdalena Patrycja Jasionowska

Streszczenie
Recenzja prof. Ewy Piętki (Politechnika Śląska)
Recenzja prof. Piotr Augustyniak(Akademia Górniczo-Hutnicza)

4. Michał Okulewicz

Streszczenie
Recenzja prof. Krzysztofa Krawca (Politechnika Poznańska)
Recenzja prof. Leszka Rutkowskiego (Politechnika Częstochowska)

5. Karol Walędzik

Streszczenie
Recenzja prof. Janusza Kacprzyka (iBS PAN)
Recenzja prof. Romana Słowińskiego (Politechnika Poznańska)

6. Piotr Panasiuk

Streszczenie
Recenzja prof. Andrzeja W. Mitasa (Politechnika Śląska)
Recenzja dr hab. inż. Michała Chorasia (UTP w Bydgoszczy)

Matematyka

1. Piotr Bies

Streszczenie
Recenzja dr hab. Tomasza Cieślaka (IMPAN)
Recenzja dr hab. Anny Ochal (Uniwersytet Jagielloński)

2. Dariusz Socha

Streszczenie
Recenzja dr hab. Anny Jaśkiewicz (Politechnika Wrocławska)
Recenzja dr hab. Mariusza Michty (Uniwersytet Zielonogórski)

3. Michał Gaczkowski

Streszczenie
Recenzja Prof. Tadeusza Iwańca (Syracuse University)
Recenzja Prof. Pawła Strzeleckiego (Uniwersytet Warszawski)

4. Tomasz Miller

Streszczenie
Recenzja prof. Jerzego Kijowskiego (CFT PAN)
Recenzja prof. Roberta Wolaka (UJ)

5. Adam Pytel

Streszczenie
Recenzja prof. Zbigniewa Palmowskiego (PWr)
Recenzja prof. Leszka Słomińskiego (UMK Toruń)

6. Marcin Świeca

Streszczenie
Recenzja prof. Włodzimierza Bryca (University of Cincinnati)
Recenzja dr. hab. Janusza Wysoczańskiego (UWr)

7. Konrad Kisiel

Streszczenie
Recenzja prof. Stanisława Migórskiego (UJ)
Recenzja prof. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy (UW)

8. Krzysztof Leśniewski

Streszczenie
Recenzja prof. Ryszarda Urbańskiego (UAM)
Recenzja prof. Marcina Studniarskiego (UŁ)