Rada Naukowa Dyscypliny Matematyka posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH  w dyscyplinie MATEMATYKA.

 

Regulamin rad naukowych dyscyplin Politechniki Warszawskiej