Rada Wydziału MiNI PW posiada uprawnienia:

  • do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego NAUK MATEMATYCZNYCH w dyscyplinie MATEMATYKA
  • do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie INFORMATYKA.