Rada Wydziału MiNI PW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego NAUK MATEMATYCZNYCH w dyscyplinie MATEMATYKA oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie INFORMATYKA.