Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otwiera rekrutację na nową specjalność na studiach Computer Science: Business Intelligence Systems Development. Po trzech semestrach studenci mogą uzyskać tytuł zawodowy magistra inżyniera. Program studiów obejmuje między innymi przedmioty: Advanced Statistical Methods, Enterprise Data Management, Business Analytics Programming i inne bazujące na praktycznej wiedzy dotyczącej stosowania i programowania w systemie SAS.
Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. Więcej informacji na stronie: www.mini.pw.edu.pl/msc
Absolwenci będą przygotowani do pracy w firmach o różnorodnych profilach biznesowych, które wykorzystują zaawansowane rozwiązania IT, w szczególności w firmach tworzących oprogramowania, w firmach konsultacyjnych, w sektorze nowych technologii, w instytucjach finansowych oraz w jednostkach naukowych. W szczególności absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie na stanowisku projektantów i programistów systemów statystycznych oraz systemów typu business intelligence, zaawansowanych programistów SAS, jako pracownicy naukowi, projektant i wytwórca oprogramowania w tym projektów poświęconych zastosowaniu metod obliczeniowych.
Rekrutacja na semestr letni 2012/2013 otwarta do 30.01.2013. Początek studiów 20.02.2013.
Dla obywateli UE studia częściowo finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.