Dlaczego warto studiować na MiNI – opinie absolwentów


Kontakt:
Prodziekan ds. Nauczania, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski: k.junosza-szaniawski@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Informatyka – dr inż. Joanna Porter-Sobieraj: j.porter@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Computer Science – dr inż. Iwona Wróbel: i.wrobel@mini.pw.edu.pl
Rekrutacja na studia II stopnia – mgr Hubert Pająk: h.pajak@mini.pw.edu.pl Studia I stopnia rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym
Rekrutacją na studia I stopnia zajmuje się Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny
pl. Politechniki 1, pok. 66
00-661 Warszawa
e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl
tel: 48 (22) 234-74-12

Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter, czynny w terminach składania dokumentów przez kandydatów)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Studia II stopnia na kierunku Matematyka rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym,
natomiast na kierunkach Informatyka oraz Computer Science zarówno zimowym jak i letnim.

Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (pok. 033, czynny w terminach składania dokumentów przez kandydatów)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Proszę dostarczyć kserokopię dowodu osobistego oraz matury wraz z oryginałami do poświadczenia.