Informacje ogólne

 Biblioteka Wydziału MiNI mieści się w Gmachu Fizyki

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątki: 9:30 – 18:00

Kontakt

Wydział Fizyki, pok. 227,
ul.Koszykowa 75
tel.: 022-234-54-44
e-mail: bibliot@if.pw.edu.pl, stecko@if.pw.edu.pl


Biblioteka rejestruje oraz udostępnia swoje zbiory w ramach zintegrowanego systemu Biblioteczno-informacyjnego PW ALEPH.

Dokumentem uprawniającym do korzystania z biblioteki jest: elektroniczna legitymacja studencka wydana przez PW, karta biblioteczna wystawiona przez Bibliotekę Główną

Książki wypożycza się i przedłuża osobiście. Nie ma możliwości zamawiania oraz  prolongaty wypożyczeń przez internet.

Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych Biblioteki Wydziału MINI:REGULAMIN Biblioteki MINI

Serwis dziedzinowy Biblioteki Głównej Politechniki w Warszawskiej : Matematyka http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/bibliotekarze-dziedzinowi/matematyka