Dziekańska Komisja Algebry i Kombinatoryki

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jarosław Grytczuk, prof. zw. PW
 3. dr hab. Agata Pilitowska, adiunkt
 4. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW
 5. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt
 6. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

Dziekańska Komisja Analizy

 1. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Bednarczuk, prof. PW
 3. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW
 4. dr hab. Andrzej Kaczyński, prof. PW
 5. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 6. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW
 7. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 8. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 9. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt

Dziekańska Komisja ds. Finansowania Badań Naukowych

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt – wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Łukasz Błaszczyk, adiunkt
 4. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 5. dr Przemysław Górka, adiunkt
 6. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 7. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt
 8. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 9. dr hab. Agata Pilitowska, adiunkt
 10. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW
 11. dr Kamil Szpojankowski, adiunkt
 12. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW
 13. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt
 14. dr Agnieszka Zimnicka (d. Badeńska), adiunkt

Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł. – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 3. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 4. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł.
 5. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 6. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Dziekańska Komisja Geometrii

 1. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. Wojciech Domitrz, prof. PW
 3. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 4. dr hab. Danuta Kołodziejczyk, adiunkt
 5. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, adiunkt
 6. dr hab. Leszek Pysiak, prof. PW
 7. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW

Dziekańska Komisja Informatyki

 1. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 5. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW
 6. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 7. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 8. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 9. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 10. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, prof. PW
 11. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, prof. PW

Dziekańska Komisja Probabilistyki

 1. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz, prof. PW – przewodniczący
 2. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW
 3. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, prof. PW
 4. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 5. prof. dr hab. Jacek Jakubowski, prof. PW
 6. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 7. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 8. dr hab. inż. Paweł Jerzy Szabłowski, prof. PW
 9. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW