Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Plan

 

WDI 2017 – zmiany w planie zajęć / courses schedule changes

PLAN ZAJĘĆ – STUDIA STACJONARNE / SCHEDULE – FULL TIME STUDIES

Od semestru zimowego r. ak. 2016/2017 plan zajęć dla studiów stacjonarnych będzie publikowany w serwisie USOSWeb, przypisanie do konkretnych grup zajęciowych można sprawdzić jedynie po zalogowaniu. Poniższe linki z planem dla wszystkich grup zajęciowych na roku są dostępne bez logowania.

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA / FULL TIME FIRST CYCLE STUDIES
ROK STUDIÓW /
YEAR OF STUDY
COMPUTER SCIENCE
(Student groups)
INFORMATYKA
(Grupy dziekańskie)
MATEMATYKA
(Grupy dziekańskie)
1 EA1-EA2 E1-E4 E5-E7
2 DA1-DA2 D1-D4 D5-D7
3 CA1-CA2 C1-C4 C5-C7
4

 

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA / FULL TIME SECOND CYCLE STUDIES
ROK STUDIÓW /
YEAR OF STUDY
COMPUTER SCIENCE
(Student groups)
INFORMATYKA
(Grupy dziekańskie)
MATEMATYKA
(Grupy dziekańskie)
1 Sem. 1: EAI2
Sem. 2: EAI
Sem. 1: EBISD2
Sem. 2: EBISD
Sem. 1: ECC2
Sem. 2:
ECC
Sem. 1: EMSI2
Sem. 2: EMSI
Sem. 1: EPAD2 EMNI EMNT EMUF ESMAD
2 DAI2 DBISD DCC2 DMSI2 DMNI DMNT DMUF DSMAD

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE / ELECTIVE COURSES REALIZOWANE W JĘZYKU POLSKIM ELECTIVES TAUGHT IN ENGLISH

AI – Artificial intelligence
BISD – Business intelligence systems development
CAD/CAM – Projektowanie systemów CAD/CAM
MSI – Metody sztucznej inteligencji
PAD – Przetwarzanie i analiza danych
MNI – Matematyka w naukach informacyjnych
MNT – Matematyka w naukach technicznych
MUF – Matematyka w ubezpieczeniach i finansach
SMAD – Statystyka matematyczna i analiza danych

PLAN ZAJĘĆ – STUDIA NIESTACJONARNE
GRAFIK SESJI EGZAMINACYJNEJ / EXAMS SCHEDULE

ZIMA/WINTER 2016/2017 (wersja z dn./updated: 30/01/2017 r.)

Proszę sprawdzać czy na stronie pojawiła się zaktualizowana wersja planów zajęć/sesji egzaminacyjnych / Please check back regularly for updates

UWAGA – ważne informacje dotyczące wnoszenia opłat