PLAN ZAJĘĆ / SCHEDULE

Inżynieria i analiza danych
Matematyka

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W NAUKACH INFORMACYJNYCH

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W NAUKACH TECHNICZNYCH

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: MATEMATYKA W UBEZPIECZENIACH I FINANSACH

STUDIA II STOPNIA - SPECJALNOŚĆ: STATYSTYKA MATEMATYCZNA I ANALIZA DANYCH

GRAFIK SESJI EGZAMINACYJNEJ / EXAMS SCHEDULE (wersja z dn./updated: 18/12/2017 r.)

COMPUTER SCIENCE

INFORMATYKA

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH

MATEMATYKA