Doktorantki naszego Wydziału – mgr Agnieszka Piliszek oraz mgr Małgorzata Łazęcka – zajęły, odpowiednio, drugie i trzecie miejsce w konkursie dla młodych statystyków na najlepszy referat podczas XLIV Konferencji „Statystyka matematyczna 2018” (Będlewo, 2-7 grudnia 2018 r.).