Zapraszamy Absolwentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

To już trzecia edycja konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Miło nam poinformować, że Fundatorami nagród są firmy: Samsung, Intel oraz Billon, a ich przedstawiciele są członkami Komisji Konkursowej.

Firma Samsung ufundowała nagrodę:

  • Nagroda I – Tablet Galaxy Tab A 8.0

Firma Intel ufundowała nagrodę:

  • Wyróżnienie – Logitech MX Master 3 Mouse

Natomiast firma Billon dla wszystkich Laureatów ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na 15 lat na blockchain w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon, a wybranym uczestnikom – 3-miesięczne płatne staże.

Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych na kierunkach: Informatyka, Informatyka i Systemy Informacyjne oraz Computer Science (tytuł: inżynier), którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 28.02.2019 do dnia 29.02.2020 r.

Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć prace dyplomowe ocenione przez recenzentów na ocenę bardzo dobrą.

Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 20 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z innymi niezbędnymi dokumentami na adres email: r.jozwiak@mini.pw.edu.pl

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki konkursu poznamy już w maju!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu Panem dr inż. Rafałem Jóźwiakiem, email: r.jozwiak@mini.pw.edu.pl

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy