I. Informacje ogólne dotyczące studiowania oraz spraw studenckich

 1. Czy marcowe egzaminy dyplomowe będą odwołane/przełożone?
  By to ustalić należy skontaktować się z Dziekanami wydziałów.
 2. Czy biblioteki są otwarte?

Wszystkie biblioteki są zamknięte, również te w domach studenckich i na wydziałach.

 1. Jeśli biblioteki będą zamknięte to czy naliczanie kary za przetrzymanie książki będzie zatrzymane, skoro oddanie jej będzie niemożliwe?

Za przetrzymanie książek nie będą pobierane dodatkowe opłaty.

 1. Co z zajęciami sportowymi?

Zajęcia sportowe są odwołane.

 1. Czy dziekanaty wydziałowe będą otwarte?

Dziekanaty, za zgodą Dziekanów, mogą pracować w zmienionych godzinach i w okrojonym składzie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z dziekanatem w celu załatwienia sprawy.

 1. Co z płatnościami za studia zaoczne?

Uczelnia dołoży starań, aby przeprowadzić zajęcia do końca roku akademickiego.
Nie przewiduje się zwrotów opłat.

 1. Czy rok akademicki będzie wydłużony?

Nie planuje się wydłużenia roku akademickiego.

 1. Czy zajęcia będą odrabiane?

Do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie.

 1. Czy wpłynie to na terminy sesji letniej?

Decyzja będzie podjęta wkrótce. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie www.pw.edu.pl

 1. Czy ten termin (zawieszenia zajęć) jest ostateczny, czy istnieje możliwość, że zajęcia zostaną odwołane jeszcze przez dłuższy czas?

Należy liczyć się z tym, że termin zakończenia zawieszenia zajęć zostanie wydłużony.

 1. W jaki sposób będą odbywać się zajęcia, np. przez Internet?

Wybrane zajęcia będą prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy. Zachęcamy również do korzystania z platformy edukacyjnej https://www.navoica.pl/

 1. Czy studenci zagraniczni będą musieli opłacić studia za ten okres, gdy nie ma zajęć?
  Do dnia 20 marca 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od dnia 23 marca 2020 r. będą prowadzone zdalnie. Zawieszenie zajęć nie oznacza przerwy w nauce, a jedynie zmianę jej formy.
 2. Co ze studentami w akademiku? Czy będą mogli w nich pozostać?

Na obecną chwilę nie ma konieczności opuszczania akademików, ale należy na bieżąco sprawdzać zalecenia GIS-u oraz wytyczne Rektora PW.

 1. Czy koła naukowe mogą przychodzić do swoich pomieszczeń i warsztatów?
  Rekomendowane jest, aby studenci ograniczali przebywanie na terenie Uczelni w czasie do 14 kwietnia 2020 r. Osobą decyzyjną w tej sprawie jest Dziekan.
 2. Co z rekrutacją na studia? Czy zostanie zmieniony jej termin?
  Termin rekrutacji na studia, na chwilę obecną pozostaje niezmienny. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie pw.edu.pl
 3. Co z Drzwiami Otwartymi i Juwenaliami?
  Do 31 maja 2020 r. odwołane zostają kursy i szkolenia, a także wszystkie wydarzenia i konferencje organizowane w Politechnice Warszawskiej.

 II. Sprawy ogólne pracowników

 1. Czy PW pozwala na prowadzenie badań w laboratoriach?
  Działalność naukowo-badawcza może być prowadzona, z zachowaniem odpowiednich zasad prewencji w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 2. Co z delegacjami, przejazdami krajowymi? Chodzi o już poniesione koszty. Do kogo można się zgłosić w tej sprawie?
  Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020 wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne studentów, doktorantów oraz pracowników zostają wstrzymane.
 3. Jakie są zalecenia dla pracowników?
  Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Należy regularnie i dokładnie myć ręce oraz nie witać się przez powitanie ręką. Zaleca się nie dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe. Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Więcej zaleceń pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-uczelni-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem
 4. Czy praca zdalna pracowników jest możliwa? Kiedy jest taka możliwość? Dla kogo?
  W celu przeciwdziałania wirusowi SARS-CoV-2 kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, zwanej dalej „pracą zdalną”. Skorzystać z tej możliwości mogą pracownicy, których charakter pracy pozwala na wykonywanie obowiązków służbowych z domu.
 5. Czy zmieniają się godziny pracy pracowników?
  Decyzję o zmianie godzin i formy świadczenia pracy określa kierownik jednostki organizacyjnej.

III. Sprawy ogólne funkcjonowania Uczelni

 1. Czy do biur zostaną dostarczone środki dezynfekujące? Kiedy?
  Tak, nastąpi to w terminie najpóźniej do 18 marca 2020 r.
 2. Czy będzie ograniczony dostęp do budynków PW, np. aby zwiedzać Gmach Główny?
  Na chwilę obecną Gmach Główny, jak również inne budynki Politechniki Warszawskiej są otwarte.

IV. Ważne kontakty:

 • Całodobowa infolinia NFZ 800 190 590
 • Centermed (22) 592 48 77 lub +22 592 48 78;

SOS@CENTERMED.PL (PL) lub HELP@CENTERMED.PL (EN).

V. Ważne strony Internetowe:

VI. Ważne informacje i zalecenia: 

 • Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego związane z decyzją zawieszeniem działalności placówek dydaktyczno-wychowawczych, uczelni wyższych oraz działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, w celu ograniczenia szerzenia wirusa SARS-CoV-2

 • Zalecenia dla studentów i doktorantów dotyczące domów studenckich

https://www.gov.pl/web/nauka/zalecenia-dla-studentow-i-doktorantow-dotyczace-domow-studenckich