Poczta (e-mail)

Pracownicy i doktoranci, którym zakładano konta przed 2014

Dla pracowników oraz doktorantów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych zakładane są konta e-mail w domenie mini.pw.edu.pl (przykładowy adres: J.Nowak@mini.pw.edu.pl). Konta te umieszczone są na serwerze Alpha, dostęp do poczty odbywa się poprzez kanał szyfrowany. Pocztę z takiego konta można odbierać przy użyciu jednego z popularnych programów (MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird) oraz czytać w przeglądarce WWW pod adresem: https://alpha.mini.pw.edu.pl/webmail. W systemie MS Windows w obu przypadkach do poprawnej obsługi poczty potrzebne jest zainstalowanie certyfikatu uwierzytelniającego.

Prośby o założenie konta należy zgłaszać pracownikom Laboratorium Informatyki.

Pracownicy i doktoranci prowadzący zajęcia dydaktyczne w Laboratorium są zobowiązani do założenia wydziałowego konta e-mail i regularne czytanie poczty wysyłanej na ten adres.

Laboratorium Informatyki zachęca do używania darmowego, wygodnego i bezpiecznego programu Mozilla Thunderbird, do pobrania pod adresem http://www.mozilla.org/thunderbird oraz – w wersji polskiej – http://www.thunderbird.pl.

Pracownicy i doktoranci, którym zakładano konta po 2014

Konta są zakładane na tej samej zasadzie co studenckie, w związku z czym proszę się zapoznać z działem dla studentów.

Studenci

Konfiguracja poczty studenckiej/pracowniczej.

Hosting WWW

Pracownicy i doktoranci, którym zakładano konta przed 2014.

Pracownicy i doktoranci mogą umieszczać swoje prywatne strony WWW na serwerze Alpha. Strona umieszczona w podkatalogu „public_html” katalogu domowego użytkownika jest dostępna w przeglądarce WWW pod adresem http://www.mini.pw.edu.pl/~username, gdzie „username” jest nazwą użytkownika.

Użytkownicy serwera Alpha mogą uruchamiać skrypty PHP, mają też możliwość ograniczania dostępu do wybranych części swoich stron WWW (np. wymagać hasła przy dostępie do materiałów dydaktycznych dla studentów). Dokładniejsze informacje nt. konfiguracji prywatnych stron WWW użytkowników podane są na stronie administratora serwera.

Pracownicy i doktoranci, którym zakładano konta po 2014

Konta są zakładane na tej samej zasadzie co studenckie, w związku z czym proszę się zapoznać z działem dla studentów.

Studenci

Strony domowe (www).