UWAGA:

Wraz z początkiem kwietnia Centrum Informatyzacji rozpoczęło dystrybucję licencji akademickiej oprogramowania Matlab Total Academic Headcount dla Politechniki Warszawskiej.

Jest to pierwsza w Polsce tego typu licencja akademicka dostępna dla wszystkich pracowników i studentów – łącznie z prawem instalacji licencji na prywatnych komputerach pracowników i studentów.

Informacja o licencji (i kluczu) na stronach CI: https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/MATLAB

W skład licencji TAH wchodzą wszystkie moduły podstawowe (Matlab, Simulink i 16 modułów) oraz 36 modułów rozszerzających.

Ważne pliki

Opisy modułów

Instalacja dla pracowników (UWAGA klucz jest na stronie CI, link powyżej)


Instalacja dla studentów (UWAGA klucz jest na stronie CI, link powyżej)

Moduły podstawowe

MATLAB
Simulink
Symbolic Math Toolbox
Bioinformatics Toolbox
Control System Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Data Acquisition Toolbox
DSP System Toolbox
Image Processing Toolbox
Instrument Control Toolbox
Optimization Toolbox
Signal Processing Toolbox
SimMechanics
Stateflow
Statistics and Machine Learning Toolbox
Simscape
Parallel Computing Toolbox
Simulink Control Design

Moduły rozszerzające

Communications System Toolbox
Database Toolbox
Embedded Coder
Filter Design HDL Coder
Fixed-Point Designer
Fuzzy Logic Toolbox
Gauges Blockset
Global Optimization Toolbox
HDL Coder
Image Acquisition Toolbox
Mapping Toolbox
MATLAB Compiler SDK
MATLAB Coder
MATLAB Compiler
MATLAB Report Generator
Model Predictive Control Toolbox
Neural Network Toolbox
Partial Differential Equation Toolbox
Robust Control Toolbox
SimElectronics
SimPowerSystems
Simulink Code Inspector
Simulink Coder
Simulink Design Optimization
Simulink Design Verifier
Simulink Desktop Real-Time
Simulink PLC Coder
Simulink Real-Time
Spreadsheet Link EX
Simulink Verification and Validation
System Identification Toolbox
Wavelet Toolbox
Computer Vision Systems Toolbox
Phased Array System Toolbox
RF Toolbox
SimRF