Od początku semestru letniego roku akademickiego 2015/2016 powstały oddzielne skrzynki pocztowe, których należy używać w kontaktach z administracją centralną PW. Na te skrzynki będą też przychodzić wiadomości z systemu USOS.

Więcej informacji na stronie Zasady korzystania z kont studenckich i w pliku Załącznik do pisma Prorektora 2015-12-01.

Uwaga:

  • Skrzynki centralne nie zastępują skrzynek wydziałowych. W kontaktach z wydziałem (prowadzący, dziekanat itp.) należy nadal używać skrzynek wydziałowych.
  • Skrzynki centralne nie zastąpią w przewidywalnej przyszłości skrzynek wydziałowych. Nie oferują one wielu opcji, które od dawna są dostępne w przypadku skrzynek wydziałowych (np. grupy mailowe i uprawnienia do nich, zintegrowane hasło z hasłem wydziałowym, możliwość sprawdzenia na życzenie losu zaginionego maila) oraz nie pozwalają na rozbudowę jaka jest jeszcze planowana w ramach skrzynek wydziałowych.
  • Studenci mają obowiązek sprawdzać obie skrzynki pocztowe.
  • Ponieważ wzór hasła do skrzynki centralnej pozwala łatwo przejąć cudzą skrzynkę, bardzo proszę uważać w trakcie korzystania ze skrzynki.

Ewentualne zażalenia lub pochwały nt. centralnych skrzynek pocztowych proszę kierować pod adresem CI PW.

Laboratorium informatyki niestety nie ma technicznej możliwości pomagać w razie jakichkolwiek problemów ze skrzynką centralną. W tych sprawach proszę się zwracać bezpośrednio do CIPW:
5999@pw.edu.pl lub telefon (22) 234 + wew: 5999.