Stypendia Fundacji Profesor Anny Romanowskiej przyznaje raz do roku Rada Fundacji. W tegorocznej edycji stypendystką została doktorantka Prof. Jacka Wesołowskiego, uczestniczka Szkoły Doktorskiej PW nr 3 Pani mgr Agnieszka Zięba za osiągnięcia naukowe wykorzystujące metody algebraiczne.

Serdecznie gratulujemy Pani Agnieszce i Promotorowi!