Pan Michał Kośmider, student naszego Wydziału, kierunku Inżynieria i Analiza Danych, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Opiekunem naukowym Pana Michała jest dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. uczelni.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Michałowi i jego opiekunowi !!!