Pan Dominik Rafacz, student naszego Wydziału, kierunku Inżynieria i Analiza Danych, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

 

Serdecznie gratulujemy!