Pan Dominik Rafacz, student naszego Wydziału, kierunku Inżynieria i Analiza Danych, otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Opiekunem naukowym Pana Dominika jest dr Michał Burdukiewicz.

 

Serdecznie gratulujemy Panu Dominikowi  i jego opiekunowi !!!