Podczas konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce 2020” organizowanej przez KRASP, Politechnikę Łódzką i Fundację Edukacyjną “Perspektywy” ogłoszone zostały wyniki X konkursu Interstudent na najlepszego zagranicznego studenta w Polsce. Pan Mikhail Urmich, student naszego Wydziału pochodzacy z Uzbekistanu, otrzymał specjalne wyróżnienie. Nagroda została przyznana za integrację społeczną i aktywność zawodową. Przypomnijmy jeszcze, że w roku akademickim 2017/2018 pan Urmich otrzymał na naszym Wydziale stypendium dla wybitnego studenta kierunku Computer Science.

Serdecznie gratulujemy!