Archiwum Prac dyplomowych


DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Karta obiegowa,
  2. Informacje ogólne dot. obron / Information on diploma thesis and defense
  3. Formularz opinii promotora kwalifikującej pracę do obrony z propozycją recenzentów / Formularz danych osobowych dyplomanta
  4. Monitoring Karier Zawodowych (ankieta absolwenta /Questionnaire for a Graduate)
  5. Podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego,
  6. Podanie o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu/suplementu,
  7. Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej,
  8. Szablon pracy dyplomowej,
  9. Poradnik pisania pracy dyplomowej
  10. Podanie o wznowienie studiów na egzamin dyplomowy

Przykładowe pytania:


Opłaty za wydanie dokumentów
(wyciąg z decyzji Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

1 Wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 60,00 zł
2 Wydanie dodatkowego odpisu dyplomy w tłumaczeniu na język obcy 40,00 zł
3 Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą 19,00 zł

Opłaty, o których mowa w cytowanej decyzji, powinny być uiszczane przelewem lub w kasie Banku PEKAO SA, ul. Noakowskiego 18/20, w odniesieniu do opłat określonych:

W punktach 1 – 3 87 1240 1053 5111 8215 0010 0091

Pełny tekst decyzji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.