MwNT
Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu: teorii równań różniczkowych cząstkowych, współczesnego rachunku wariacyjnego, układów dynamicznych, modelowania matematycznego w mechanice ośrodków ciągłych. Posługuje się on narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się modelowaniem podstawowych problemów mechaniki i techniki.

Przedmioty obowiązkowe:

lata nieparzyste od 2017/2018

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych  7 4 2 E
 Modelowanie ośrodków ciągłych  6 4 2 E
 Układy dynamiczne  6 2 2 E
Razem: 19 10 6 3
 Suma godzin:
 16
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Problemy nieliniowe w technice 6 2 2 E
Modelowanie inżynierski 6 2 2 2
Teoria chaosu deterministycznego 6 3 2 E
 Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych  4 2 2 E
Razem: 22 9 6 4 3
 Suma godzin:
 19
Semestr III
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Analiza matematyczna na przestrzeniach metrycznych  6 2 2 E
 Warsztaty badawcze 1 6 2 2 2
 Seminarium 2 2
Razem: 14 4 6 2 1
 Suma godzin:
 12
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Praca dyplomowa  18
 Seminarium dyplomowe* 2 2
Równania Naviera-Stokesa  5 2 2 E
 Warsztaty badawcze 2 5 2 2 2
Razem: 30 4 6 2 1
 Suma godzin:
 12
 * Referat wygłaszany w języku obcym

lata parzyste od 2018/2019

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Metody analizy funkcjonalnej w równaniach różniczkowych cząstkowych  7 4 2 E
 Analiza matematyczna na przestrzeniach metrycznych  6 2 2 E
 Warsztaty badawcze 1  6 2 2 2
Razem: 19 8 6 2 2
 Suma godzin:  16
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Problemy nieliniowe w technice 6 2 2 E
Równania Naviera-Stokesa  5 2 2 E
 Warsztaty badawcze 2 5 2 2 2
 Wprowadzenie do termomechaniki ciał odkształcalnych  4 2 2 E
Razem: 20 8 8 2 3
 Suma godzin:
 18
Semestr III
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Modelowanie ośrodków ciągłych  6 4 2 E
 Układy dynamiczne 6 2 2 E
 Seminarium  2 2
Razem: 14 6 6 2
 Suma godzin:
12
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Praca dyplomowa  18
 Seminarium dyplomowe*  2 2
 Modelowanie inżynierskie  6 2 2 2
 Teoria chaosu deterministycznego  6 3 2  E
Razem: 32 5 6 2 1
 Suma godzin:
 13
* Referat wygłaszany w języku obcym