MUF

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Ma on pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu: matematyki finansowej, teorii ryzyka, matematyki ubezpieczeniowej metod numerycznych i metod komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości. Jest przygotowany do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w innych instytucjach finansowych, w organach administracji państwowej.

Plan Studiów (przedmioty obowiązkowe):

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Stosowana analiza regresji 6 2 2 E
Podstawy matematyki finansowej 6 2 2 E
Matematyka ubezpieczeń majątkowych 5 2 2 E
Razem: 17 6 4 2 0 3
 Suma godzin:  12
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Matematyka finansowa 1 6 2 2 E
Podstawy analizy stochastycznej 6 2 2 E
Ubezpieczenia na życie 5 2 2 E
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych – seminarium 1 3 2
Szeregi czasowe 6 2 2 1 E
Razem: 26 8 10 1 0 3
 Suma godzin: 19
Semestr III

 

Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Matematyka finansowa 2 6 2 2 E
Probabilistyka dla aktuariuszy 5 1 2 E
Metody numeryczne w matematyce finansowej 5 2 1 1
Seminarium 2 2
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych – seminarium 2 3 2
Razem: 21 5 8 1 1 2
 Suma godzin:
 15
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 3
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Seminarium dyplomowe* 2 2
Praca dyplomowa 20
Razem: 22 2
 Suma godzin:
2

* Referat wygłaszany w języku obcym