MUF

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Ma on pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu: matematyki finansowej, teorii ryzyka, matematyki ubezpieczeniowej metod numerycznych i metod komputerowych stosowanych do rozwiązywania problemów z dziedziny ubezpieczeń i bankowości. Jest przygotowany do pracy w bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, w innych instytucjach finansowych, w organach administracji państwowej.

Plan Studiów (przedmioty obowiązkowe):

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Podstawy analizy stochastycznej 6 2 2 E
Podstawy matematyki finansowej 6 2 2 E
Elementy teorii ryzyka 5 2 2 E
Statystyka dla finansów i ubezpieczeń 6 2 2 E
Probabilistyka dla aktuariuszy 4 1 2 E
Razem: 27 9 8 2 0 5
 Suma godzin:  19
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Matematyka finansowa 1 6 2 2 E
Metody numeryczne w matematyce finansowej 1 4 1 1 1
Ubezpieczenia na życie 6 2 2 E
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych – seminarium 1 3 2
Ubezpieczenia majątkowe 5 2 2 E
Razem: 24 7 8 1 1 3
 Suma godzin: 17
Semestr III
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Matematyka finansowa 2 7 2 2 E
Analiza portfelowa 5 2 2
Metody numeryczne w matematyce finansowej 2 4 1 1 1
Seminarium 2 2
Modelowanie stochastyczne rynków finansowych i ubezpieczeniowych – seminarium 2 3 2
Fizyka matematyczna 4 3 E
Razem: 25 8 6 3 1 2
 Suma godzin:
 18
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Seminarium dyplomowe* 2 2
Praca dyplomowa 18
Razem: 20 2
 Suma godzin:
2

* Referat wygłaszany w języku obcym

UWAGA: Student semestru 2 specjalności MUF ma obowiązek wybrania co najmniej jednego przedmiotu obieralnego spośród przedmiotów „Szeregi czasowe” i „Zastosowanie łańcuchów i procesów Markowa”