SMAD

Strona specjalności SMAD

Sylwetka absolwenta:

Absolwent posiada wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną i ma wykształconą umiejętność samodzielnego jej pogłębiania. Cechuje go umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów i ich rozwiązań. Ma on też pogłębioną ogólną wiedzę z zakresu probabilistyki, a także wiedzę szczegółową z zakresu: statystyki matematycznej, programowania matematycznego i metod optymalizacji. Posługuje się on narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu wyżej wymienionych dziedzin matematyki. Jest on przygotowany do pracy w zespołach badawczych stosujących zaawansowane metody statystyczne, w instytucjach zajmujących się badaniami statystycznymi, w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, w organach administracji.

Plan Studiów (przedmioty obowiązkowe):

Semestr I
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
Statystyka matematyczna 2 6 2 2 E
Analiza wielowymiarowa 6 2 2 E
 Stosowana analiza regresji 6 2 2 E
 Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 1  3 2
Razem: 21 6 6 2 3
  Suma godzin:  14
Semestr II
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Data Mining 6 2 2 E
 Szeregi czasowe  6 2 1 1 E
 Biostatystyka 5 2 1 1
 Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 2  2 2
Razem: 19 6 3 4 1 2
 Suma godzin:  14
Semestr III

 

Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Uogólnione modele liniowe  6 2 2 E
 Metody Monte Carlo 6 2 1 1 E
 Warsztaty badawcze 1 6 2 4
 Seminarium: Wybrane zagadnienia statystyki 3*  2 2
Razem: 20 8 3 3 4 2
 Suma godzin:  18
Praktyki (3 tygodnie) zaliczone do końca semestru 3 3
Semestr IV
Nazwa Przedmiotu ECTS W Ć L P E
 Seminarium dyplomowe* 2 2
 Praca dyplomowa 20
 Warsztaty badawcze 2  6 2 4
Razem: 28 2 2 4
 Suma godzin:
 8

* Referat wygłaszany w języku obcym