– kierunek Matematyka prowadzony na PW przez Wydział MINI na drugim miejscu wśród polskich uczelni;
– Informatyka na PW (w tym prowadzona na Wydziale MiNI) na pierwszym miejscu wśród polskich uczelni;

Więcej