Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów

  1. dr inż. Małgorzata Buba-Brzozowa, st. wykł.

Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

  1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

  1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW