„Zarządzanie pracownikami Wstęp do programowania binarnego” – dr Andrzej Leśniewski i mgr Krzysztof Leśniewski