“Magia w matematyce” – mgr inż. Michał Zwierzyński