„Co oznaczają pojęcia: większy, maksymalny, największy? – O różnych sposobach porządkowania zbiorów” – dr Żaneta Trębska

« 1 z 2 »