“Co łączy procent składany, pierwiastek z – 1 i trygonometrię” – prof. dr hab. Grzegorz Świątek