“Okręgi i styczne” – prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński