„Więcej  światła! – i matematyki” – mgr Anna Zalewska