Czasopismo “Demonstratio Mathematica” było wydawane nieprzerwanie od roku 1969 do 2016, najpierw przez Instytut Matematyki, następnie przez Wydział FTiMS, a później przez Wydział MiNI Politechniki Warszawskiej. Od 1 stycznia 2017 czasopismo przeszło na własność wydawnictwa DeGruyter Open a Redakcja na Wydziale MiNI została rozwiązana.