1. prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski – kierownik
 2. mgr inż. Paweł Aszklar
 3. dr hab. Ewa Bednarczuk
 4. dr hab. inż. Przemysław Biecek
 5. dr inż. Łukasz Błaszczyk
 6. dr inż. Przemysław Dobrowolski
 7. dr inż. Magdalena Jasionowska
 8. dr inż. Rafał Jóźwiak
 9. dr inż. Paweł Kotowski
 10. dr hab. inż. Adam Kowalczyk
 11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak
 12. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska
 13. dr inż. Grzegorz Ostrek
 14. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj
 15. dr inż. Anna Wróblewska