1. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski – kierownik
  2. dr Paweł Józiak
  3. dr Bartosz Kołodziejek
  4. dr inż. Joanna Matysiak
  5. dr hab. Wojciech Matysiak
  6. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz
  7. dr Andrzej Sierociński
  8. dr Kamil Szpojankowski