ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I METOD OBLICZENIOWYCH

Funkcje pełnione na MiNI

  • Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Kontakt
Email : maciej(kropka)bartoszuk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój: Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 526


Wybrane publikacje

  • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Genie: A new, fast, and outlier-resistant hierarchical clustering algorithm, Information Sciences 363 (2016) str. 8-23
  • Gągolewski M., Cena A., Bartoszuk M., Hierarchical Clustering via Penalty-Based Aggregation and the Genie Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 9880 (2016) str. 191-202
  • Gągolewski M., Bartoszuk M., Cena A., Przetwarzanie i analiza danych w języku Python, (2016) str. 1-400

Ostatnia aktualizacja strony 2020-10-21 o godz. 13:48:45 przez SZOK.